PERLA

Perla заштитен прекривач е наменет во случај кога во брачен кревет имате два душека и допирната линија во средината на креветот ви пречи. Овој заштитен прекривач е дебел 1 cm.


Ткаенината Mirawave e произведена од полиестерски влакна што содржат биокерамички делчиња Ilit. Тие делчиња зрачат инфрацрвени зраци со еднаква должина какви што зрачи и човековото тело и на таков начин го закрепнуваат нашиот имунски систем.  Ткаенината уништува бактерии и дејствува како топлински регулатор, на допир е мека и дава впечаток на свежина. Дејството на биокерамичките делчиња не се уништува ниту со перење. Ткаенината е подложена со пришиена синтетичка вата.