TALASSO

Потпора:

·        Џебното јадро Hi∙Low™ нуди исклучително ефикасна потпора и приспосбување кон телото.

·        Околу јадрото има појас од полиуретанска пена што го зацврстува душекот по рабовите.

 

Удобност:

·        4,5-сантиметарски слој од биопена што памети, што целосно го опфаќа телото.

·        Исклучително пријатна и нежна преслека што може да се пере.