DUO

Подлогата овозможува местење на јакоста во подрачјето на колковите и додатно го потпира подрачјето на рамената и во половината.

Јакоста на пружинските летви во подрачјето на колковите може произволно да ја менуваме. За уште поголемо удопство имате можност да го употребите рачното, односно моторното местење на делот кај грбот и кај нозете. Подлогата Jogi Duo е мошне погодна за сите Jogi душеци, освен за Bio Latex 5.

Рамката е од шперплоча, висока 8 до 8,5 cm. На неа се прицврстени 28 летви. Јакоста може индивидуално да се регулира со поместување
на клиновите во подрачјето на колковите. Пружинските летви се прицврстени подвижно, затоа овозможуваат удопството при лежење да се регулира до работ на влошката на постелата. Подлогата Jogi Duo ја произведуваме во три модели, и тоа: Duo S Duo GN – со можност за рачно кревање на делот кај грбот и кај нозете Duo EL – со можност за моторно кревање на делот кај грбот и кај нозете.