BAMBI

Потпора:

·        повеќеслојно јадро од латекс и кокос

Удобност:

·        латекс што точкасто се приспособува кон телото

 

 

Ткаенината е од полиестер, со тоа што можноста за размножување на микроорганизми без хемиски препарати, е помала. Подложена е со пришиена синтетичка вата. Во внатрешноста има 2 слоја латекс и 1 слој латексиран кокос.  Латексот е мешавина од природен (20 %) и синтетички (80 %)  и го потпира телото во секоја негова одделна точка. Слојот од латексиран кокос е од кокосови влакна што имаат хидроскопно својство, поврзани со лепило врз основа на латекс.