NIRVANA

Потпора:

  • 5-зонско џебно јадро што нуди исклучителна потпора и приспособување кон телото
  • Предел од полиуретанска пена околу јадрото што ги зацврстува рабовите на душекот
  • Проветрива лента од 3D-ткаенина за проветрување и поtпора, спречува во душекот да се создава кондензација

 

Удобност:

  • 10-сантиметарското микроџебно јадро го опфаќа телото на истиот начин како и  пената што памети, разликата е само што ова е многу проветриво. Микро-пружините го распределуваат притисокот на душекот рамномерно по телото, поради големиот број пружини воопшто нема да го чувствувате движењето на партнерот.
  • Преслеката од ткаенина X-статик е многу пријатна на допир, спроведува 99 % од статичниот електрицитет на нашето тело, сребрените јони спречуваат размножување на микроорганизми и впивање на миризби.