LOTUS

Потпора:

·        5-зонско јадро од HR-пена со воздушни канали

Удобност:

·        4 cm латекс од едната страна и 4 cm пена што памети на другата страна. Заради пената што памети постелата е многу удобна.  Латексот го одржува телото на површината. 

·        Пријатна преслека што може да се пере, има и противбактериска заштита.