KOALA

Потпора:

·        5-зонското јадро од латекс му нуди достатна потпора на телото и обилно проветрување.

Удобност:

·        пријатна преслека со бамбусови влакна