JANTAR

Потпора:

·        повеќеслојно јадро од слоеви на латекс и кокос

Удобност:

·        пријатна преслека со бамбусови влакна