LUNA

Удобност:

·        3,5-сантиметарски слој од латекс за соодветна точкаста потпора на телото

Ткаенината е од памук (31 %) и полиестер (69 %) со додадена противбактериска заштита Actigard™. На зимската страна е пришиена ткаенина од мешавина со волна,  на летната  синтетичка вата. Во внатрешноста е вграден 4-сантиметарски слој од латекс. Латексот има својство за исклучително точкасто потпирање на `рбетот, притоа го ублажува притисокот кај раменскиот обрач, колковите и колената.