MONSUN

Потпора:

·        5-зонско јадро од HR-пена со воздушни канали

Удобност:

·        2 cm пена што памети, го прави душекот исклучително удобен. 

·        Пријатна преслека што се пере, има и противбактериска заштита.