SIMBA

Потпора:

·        Џебно јадро, што точкасто се приспособува кон телото.

·        Pas полиуретанска пена околу јадрото го зацврстува душекот по рабовите.

Удобност:

·        2,5-сантиметарски слој од полиуретанска пена го ублажува притисокот на лежење на телото.

 

 

Ткаенината е од полиестер, што во голема мера ја намалува можноста за размножување на микроорганизми без хемиски препарати. Подложена е со пришиена синтетичка вата. Во внатрешноста има џебно јадро што точкасто се приспособува кон телото.