AMACA

Потпора:

·        Петзонското џебно јадро SoftTouch™ нуди исклучително добра потпора приспособување кон телото.

·        Појасот од полиуретанска пена околу јадрото го зацврстува работ на душекот.

Удобност:

·        3,5-сантиметарски слој од клима латекс, профилиран 5-зонски и целосно перфориран и нуди исклучително добра удобност и проветрување.

·        Преслеката е од 3D-ткаенина, проветрива и дава чувство како да спиеме на мрежа.