FANTASY

Комбинација на пружински летви и посебно оформени брановидни летви што овозможува променливо тонење во пределот на рамената.

Подрачјето на половината е додатно потпрено, подрачјето кај колковите овозможува регулација на јакоста, всушност на удопството. Деловите кај грбот и кај нозете може да се регулираат и рачно и со моторче. Препорачуваме подлогата Jogi Fantasy да се употребува во комбинација со Jogi-те Perla, Oaza, Vita, со Termostar, Bio Latex 5 и со Aktual Bio.

Рамката е изработена од лакирана букова шперплоча, висока е 8 cm. На неа се прицврстени 26 летви. Промислениот распоред на посебно оформените брановидни летви овозможува додатно тонење на раменскиот обрач. Пружинските летви се движно прицврстени и овозможуваат менување на удопството за лежење до самиот раб на влошката на постелата. Едноставна регулација на јакоста во подрачјето на колковите; кога чеповите повеќе ќе се поместат кон работ, подлогата е потврда, тоа е обележено и на самата подлога. На располагање ви се три модела на подлогата Jogi Fantasy: Fantasy S Fantasy GN – со можност за рачно кревање на делот кај грбот и кај нозете Fantasy EL – со можност за бесстепенско моторно кревање на делот кај грбот и кај нозете.