NAOMI

Потпора:

·        Џебното јадро нуди исклучително добра потпора и приспособување кон телото и е наменето за луѓе со телесна тежина до 60 kg.

·        Појасот од полиуретанска пена околу јадрото го зацврстува душекот по рабовите.

Удобност:

·        2,5-сантиметарскиот слој од полиуретанска пена го омекнува притисокот на душекот врз телото.

·        На изглед и на допир многу пријатна ткаенина со противбактериска заштита.